Świadczone przez moją kancelarię usługi w zakresie prawa najmu zarówno po polsku jak i po niemiecku w Monachium obejmują w szczególności przygotowania umów i wypowiedzeń oraz ugodowego rozwiązania umów. Prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń o czynsz, o obniżenie lub podniesienie czynszu, o ustalenie istnienia stosunku najmu,  o zwrot kaucji oraz  w zwiazku z  innymi kosztami związanymi z lokalem.

WYCEŃ USŁUGI PRAWNE    Aby wysłać maila musisz wyrazić poniższą zgodę