Doświadczenie mojej kancelarii obejmuje w szczególności:

– rozliczenia podatkowe (roczne i miesięczne) w Niemczech z zakresu podatków dochodowych (ESt), od przedsiębiorstw (GewSt), od osób prawnych (KSt), spadkowych (ErbSt) i obrotowych (USt)

  zgłoszenia działalności gospodarczej (Gewerbe) w Urzędzie Skarbowym

  kontrola wymiarów podatkowych

  wnoszenie sprzeciwów

  księgowość i bilansowanie/zamknięcia roczne

  pomoc w wyborze formy działalności gospodarczej

  pomoc przy zakładaniu firmy 

  regulowanie spadkobierstwa przedsiębiorstwa

Posiadam specjalizację w zakresie prawa podatkowego i oferuję na terenie Niemiec pełne doradztwo podatkowe zarówno w języku polskim jak i niemieckim według przepisów obowiązujacych na terenie Niemiec.

WYCEŃ USŁUGI PRAWNE    Aby wysłać maila musisz wyrazić poniższą zgodę