Kancelaria oferuje polubowną, sądową i komorniczną windykację należności w szczególności z tytułu nieuregulowanych faktur za usługi lub dostawy, umowy o pożyczkę, zaległych roszczeń z umowy o pracę, roszczeń alimentacyjnych, wypłaty kaucji. Prowadzimy elektroniczne postępowania upominawcze oraz postępowania komorniczne (pełna obsługa kontaktów z komornikiem). 

WYCEŃ USŁUGI PRAWNE    Aby wysłać maila musisz wyrazić poniższą zgodę