Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez wykorzystanie majątku dłużnika, tzw. masy upadłościowej. Celem postępowania upadłościowego jest wypłacenie wszystkim wierzycielom co najmniej niewielkiej części ich roszczeń. Oprócz zaspokojenia wierzycieli celem postępowania upadłościowego jest zapewnienie niewypłacalnym osobom fizycznym szansy na nowy start.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego. Reprezentujemy wierzycieli w procedurze zgłoszenia wierzytelności oraz sprzeciwu. Składamy wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu niewypłacalnego dłużnika lub każdego z jego wierzycieli. Nasze usługi adwokackie oferujemy zarówno w języku polskim jak i niemieckim według przepisów obowiązujacych na terenie Niemiec.

WYCEŃ USŁUGI PRAWNE    Aby wysłać maila musisz wyrazić poniższą zgodę